عرض مشاركة واحدة
افتراضي أٹأ²أ¯ أڈأھ 250أھأ¢أ* أ¨ أ¤أ°أ³أ£أ®أ¥. أŒأ» أ°أ*أ¤أ» أ‚أ*أ¬!
08-25-2019, 12:35 AM  

دًîèçâîنٌٍâî êٍï, تزد تخجدثإتزحغإ زذہحرشخذجہزخذحغإ دخؤرزہحضبب ىîٌêâà, دًîèçâîنٌٍâî êٍï ىîٌêâà è يه ٍîëüêî آû يàéنهٍه يà يàّهى ٌïهِèàëèçèًîâàييîى ٌàéٍه:КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ - آû يàّëè ٍî, ÷ٍî èٌêàëè!

تîىïëهêٍيûه ًٍàيٌôîًىàٍîًيûه ïîنٌٍàيِèè تزد ؤىèًٍèé 89056788907 https://sviloguzov.ru/
  رد مع اقتباس